ஓய்வுபெற்ற பெற்றோருக்கு வருமான வாய்ப்பு
ஓய்வுபெற்ற பெற்றோருக்கு வருமான வாய்ப்பு
ஓய்வுபெற்ற பெற்றோருக்கு வருமான வாய்ப்பு
ஓய்வுபெற்ற பெற்றோருக்கு வருமான வாய்ப்பு

ஓய்வுபெற்ற பெற்றோருக்கு வருமான வாய்ப்பு

ஓய்வு பெற்றார்/விருப்ப ஓய்வு பெற்றோர்களுக்கு உடனடி வருமான வாய்ப்பு

ஓய்வு பெற்றார் / விருப்ப ஓய்வு பெற்றோர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு

இந்தியாவின் மிக நம்பக வங்கி குழுமத்தின் உடனடி வேலை வாய்ப்பு

ஓய்வுக்கு பிறகு வீட்டில் சும்மா இருக்க அவசியம் இல்லை. வீட்டிலிருந்தே சுயமாய் சம்பாதிக்கலாம்.

நிதி ஆலோசகர் பதவி

* முழு/பகுதி நேரம்.
* வயது: 40 – 70 வரை
* படிப்பு: SSLC – பட்டப்படிப்பு
* நிலை ஊதியம் /PF/ESI/ஊக்கத்தொகை/
* வெளிநாட்டு பயணம்
* தொழில்நுட்ப / மேலாண்மை ஆதரவு

* சென்னையில் உள்ளவர்களுக்கே முன்னுரிமை

மேலும் விவரம் அறிய கொடுக்கப்பட்ட எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் (உண்மையில் ஆர்வம் உள்ளவர் மட்டும்)

ஓய்வுபெற்ற பெற்றோருக்கு வருமான வாய்ப்பு

Overview

Business Hours

We are currently open.
  Open   Close
MondayOpen (24 Hours)
TuesdayOpen (24 Hours)
WednesdayOpen (24 Hours)
ThursdayOpen (24 Hours)
FridayOpen (24 Hours)
SaturdayOpen Today (24 Hours)
SundayOpen (24 Hours)

Location

Perambur, ,600011,Chennai - Perambur,Tamil Nadu,India